TŁUMACZENIA PISEMNE PRZYSIĘGŁE I ZWYKŁE

teksty prawne: ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne

teksty prawnicze: akty notarialne, umowy spółek, statuty spółek, pełnomocnictwa, umowy cywilne, opinie prawne, pisma sądowe

korespondencja handlowa

DOKUMENTY OSOBISTE

teksty reklamowe, oferty handlowe

inne

TŁUMACZENIA USTNE

zebrania, narady, spotkania

czynności przed notariuszem (akty notarialne)

w urzędzie stanu cywilnego (zawarcie małżeństwa)

w sądzie, prokuraturze i na policji