Stawki tłumaczeń poświadczonych dotyczą jednej strony rozliczeniowej według § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (tj. Dz.U. z 2021 r, poz. 261 ze zm.), która posiada 1125 znaków ze spacjami.

Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Do obliczenia ilości znaków wlicza się też opis pieczęci i niezbędne adnotacje tłumacza dotyczące np. złożonych na dokumencie podpisach lub odręcznych dopiskach. 

W przypadku tłumaczeń zwykłych za stronę rozliczeniową przyjmuje się 1600 znaków ze spacjami.

TŁUMACZENIA PISEMNE NA JEZYK POLSKI
 • ZWYKŁE (1600 znaków):
  80zł
 • PRZYSIĘGŁE (1125 znaków ze spacjami):
  85zł
 • SPRAWDZENIE I POSWIADCZENIE DOSTARCZONEGO TŁUMACZENIA:
  50% ceny tłumaczenia
 • DODATKOWY EGZEMPLARZ TŁUMACZENIA:
  20% ceny tłumaczenia
 • POŚWIADCZENIE ODPISU PISMA W JĘZYKU OBCYM:
  50zł za stronę
 • TŁUMACZENIA Z ZAPISU AUDIO LUB AUDIO-WIDEO:
  200% ceny tłumaczenia
TŁUMACZENIA PISEMNE NA JEZYK HISZPAŃSKI
 • ZWYKŁE (1600 znaków):
  80zł
 • PRZYSIĘGŁE (1125 znaków ze spacjami):
  90zł
 • SPRAWDZENIE I POSWIADCZENIE DOSTARCZONEGO TŁUMACZENIA:
  50% ceny tłumaczenia
 • DODATKOWY EGZEMPLARZ TŁUMACZENIA:
  20% ceny tłumaczenia
 • POŚWIADCZENIE ODPISU PISMA W JĘZYKU OBCYM:
  50zł za stronę
 • TŁUMACZENIA Z ZAPISU AUDIO LUB AUDIO-WIDEO:
  200% ceny tłumaczenia
Ceny mają charakter orientacyjny. W przypadku większych zleceń, szczególnej trudności tekstów lub szczególnych okoliczności mogą ulec zmianie.
TŁUMACZENIA USTNE
 • TŁUMACZENIA USTNE (pierwsza godzina): 350zł-400zł
 • KOLEJNA GODZINA TŁUMACZENIA USTNEGO: 200zł – 250zł

Czas pracy tłumacza oblicza się od godziny, na którą usługa została zamówiona do czasu zwolnienia tłumacza z wykonywania usługi, z zaokrągleniem do pełnej godziny.

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT

TERMINY REALIZACJI
 • TRYB ZWYKŁY – do 5 stron / dzień : Cena standardowa
 • TRYB PILNY – od 6 do 9 stron / dzień : Cena standardowa + 25%
 • TRYB EKSPRESOWY – od 9 do 13 stron / dzień : Cena standardowa + 50%
 • TRYB SUPEREKSPRESOWY – Tłumaczenie wykonane w dniu zlecenia : Cena standardowa + 100%

Do terminu realizacji tłumaczenia nie wlicza się dnia przyjęcia i oddania, sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Realizacja usługi w soboty i od godziny 20:00 do godziny 8:00, jeżeli taka konieczność wynika z charakteru zlecenia- zwyżka 50%

Realizacja usługi w niedziele i święta, jeżeli taka konieczność wynika z charakteru zlecenia – zwyżka 100%

Zwyżka za tryb realizacji usługi naliczana jest do ceny usługi po uwzględnieniu ewentualnych wcześniej wyliczonych zwyżek.